TRUNG TÂM NHẬT NGỮ NHẬT NAM VIỆT
Hệ thống từ vựng Minano Nihongo từ bài 25 đến bài 50
Bao gồm hình ảnh, từ vựng và âm thanh giúp các dễ dàng học tập, cũng cố lại kiến thức đã học tại trung tâm.

Nội Dung Khóa học

Hiện Tất cả
Scroll to Top